Oferta


TOCZENIE

wały, osie, tuleje, śruby, nakrętki, koła pasowe.

FREZOWANIE

koła zębate, ślimacznice,wielowypusty.

DŁUTOWANIE

kanałki wpustowe, wielokliny.

PRODUKCJA

elementy metalowe, aluminium, stal,żeliwo, brąz,mosiądz, tworzywa sztuczne.

Wykonujemy również


SPAWANIE

półautomatem elementy stalowe.

SZLIFOWANIE

wałki, paszczyzny.

OBRÓBKA CIEPLNA

hartowanie, azotowanie.

OBRÓBKA GALWANICZNA

czernienie, miedziowanie powierzchowne.

USŁUGI INNE

wylewanie tulejek stopem kompozycyjnym Ł89L.

GALERIA


Projekty Unijne


First slide

Firma realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy OBRÓBKA METALI JERZY KWIATKOWSKI poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu 2 236 140,00 zł

Wartość dofinansowania 999 900,00 zł

Dane kontaktowe


Adres:
ul. Kołobrzeska 47A
78-113 Dygowo

E-mail:
jerzy.k7@wp.pl

Tel:
509-337-150

NIP:
6711356013